Komendy Linux

 1. TAB - dopełnia komendę
 2. Terminal - CTRL + ALT + F1,..., F6
 3. / Slash to to samo co \ Backslash w Windows
 4. pwd - gdzie jesteśmy
 5. ls - listowanie katalogów
 6. mkdir _nazwa_ - tworzenie katalogu
 7. cd - wejście do katalogu
 8. localed - ?
 9. clear - czyszczenie
 10. ls -l - szczegóły
 11. ls -lthr - sortuje po czasie
 12. cat _nazwa pliku_ - pokazuje zawartość pliku
 13. cp _plik źródłowy_ _plik docelowy_ - kopiowanie
 14. CTRL +R - przywołanie komendy z historii
 15. rm - usuwanie plików
 16. cd /etc/profile.d/ - skrypty ???
 17. grep - wyszukanie w pliku
 18. grep _alias_ 8
 19. pipe - przefiltruj
 20. ls -lthr | more - lista z przyciskiem more
 21. ls -lthr | less - przewijanie strzałkami lub PgUp/PgDn
 22. q - wyjście z  "less"
 23. ls -lShr - sortowanie po rozmiarze
 24. vim - edytor tekstowy
 25. CTRL+L - czyści ekran

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Zły format daty korespondencja seryjna

Klucz Office 2013 - jak sprawdzić