Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2013

Dostęp admina do skrzynek userów przez OWA

Żeby admin mógł zaglądać do skrzynek userów przez OWA (Otwórz inna skrzynkę pocztową) musi mieć uprawnienia, które można nadać pojedynczo poniższym poleceniem w shellu (MES): Add-MailboxPermission <user's mailbox> -User <admin's login> -AccessRights FullAccess -InheritanceType All Źródło: http://help.outlook.com/pl-pl/140/gg709759.aspx