wtorek, 3 września 2013

Dostęp admina do skrzynek userów przez OWA

Żeby admin mógł zaglądać do skrzynek userów przez OWA (Otwórz inna skrzynkę pocztową) musi mieć uprawnienia, które można nadać pojedynczo poniższym poleceniem w shellu (MES):

Add-MailboxPermission <user's mailbox> -User <admin's login> -AccessRights FullAccess -InheritanceType All