wtorek, 27 listopada 2012

Wiadomości śmieci na Exchange – wyłączenie

Jeśli chcemy wyłączyć filtr Wiadomości śmieci na serwerze Exchange 2010 (SBS2011)  to robimy tak:

  1. Logujemy się do poczty http://serwer.pl/owa
  2. Opcje / Zobacz wszystkie opcje / Blokuj lub zezwalaj
  3.  zaznaczyć opcję ""

środa, 21 listopada 2012

SBS 2011 – baza SQL SBSMONITORING jest ogromna i zajmuje zasoby serwera

Po jakimś czasie (rok) działania serwera SBS 2011 strasznie zwolnił. Po analizie sytuacji okazuje się, że większość zasobów (zapisy na dysk, pamięć) "zjada" monitoring wewnętrzny SBS-a.
Rozwiązaniem jest przeinstalowanie tej bazy za pomocą odpowiednich narzędzi i skryptu tak jak jest to opisane tutaj:

czwartek, 8 listopada 2012

Limit rozmiaru bazy Exchange 2010 – plik store.exe

Jak już Exchange 2010 na SBS 2011 się rozpędzi to proces store.exe "zjada" całą dostępną pamięć. Żeby nałożyć na to limit trzeba zrobić tak:
  1. Start ADSIEDIT.msc
  2. Navigate to Configuration > Services > Microsoft Exchange > <Organization Name> > Administrative Groups > <Administrative Group> > Servers > <Server Name> > InformationStore
  3. Right-click InformationStore, and edit msExchESEParamCacheSizeMax. Set it it to the number of pages to maximize the Database Cache to. Note that Exchange 2007 works with 8 KB pages and Exchange 2010 with 32 KB pages!
  4. Restart the Microsoft Exchange Information Store service for the change to become effective.

środa, 7 listopada 2012

Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory – IIS

Domyślnie na SBS 2011 nie instaluje się stronka do żądań certyfikatów.
Zwykle jest pod adresem: https://nazwa serwera/certsrv/.
Trzeba to po prostu doinstalować w Menedzęr serwera / Role / Usługi certyfikatów w usłudze AD i tutaj dodać rolę "Rejestracja w sieci we dla urzędu certyfikacji".

No i działa...