piątek, 27 lipca 2012

Twarde linki – linki symboliczne

Twarde linki - linki symboliczne: najszybciej zrobić to komendą MKLINK  w CMD (w PS nie działa):
MKLINK [[/D] | [/H] | [/J]] Łącze Element docelowy
/D                Tworzy łącze symboliczne katalogu.  Domyślnie jest to łącze symboliczne pliku.
/H                Tworzy twarde łącze zamiast łącza symbolicznego.
/J                Tworzy połączenie katalogów.
Łącze             Określa nazwę nowego łącza symbolicznego.
Element docelowy  Określa ścieżkę (względną lub bezwzględną), do której odwołuje się nowe łącze.
Oczywiście pamiętać o cudzysłowach "" dla nazw ze spacjami.

Źródło: http://www.searchengines.pl/Linki-symboliczne-Polaczenia-punktow-NTFS-t84302.html

Live security platinum – wirus, usuwanie

Najszybciej wykonać przywracanie systemu.

Wirus blokuje dostęp do plików exe (cmd, regedit, menedżer zadań)

Zły format daty korespondencja seryjna

Jeśli mamy źródło danych z Excela z poprawnie wpisaną datą (np. 2012-07-21) to po zastosowaniu tego pola w korespondencji seryjnej w Word mamy "amerykański" format: 07-21-2012. Żeby to poprawić trzeba:

  1.  W Wordzie kliknij prawym klawiszem myszy na odpowiednim polu i wybierz 'przełącz kody pól'
  2. Zobaczysz tekst podobny do: { MERGEFIELD "Data" }, gdzie "Data" to nazwa kolumny z datą w Excelu
  3. Zamień go np na { MERGEFIELD "Data" \@ "dd\.MM\.yyyy" }
  4. Efekt 21.07.2012