Dużo połączeń DNS UDP na serwerze

Po wykonaniu komendy netstat -a pkazuje się dużo (na oko tak z kilka tysięcy) zarezerwowanych portów UDP. Można to ograniczyć na 2 sposoby:

1. Komenda dnscmd.exe

  • Open an elevated Command Prompt (Run as Administrator...)
  • Issue dnscmd /Config /SocketPoolSize <value> where is a number between 0 and 10000

2. Edycja rejestru regedit.exe

  • Open regedit.exe and expand the HKLM hive
  • Navigate to SYSTEM\CurrentControlSet\services\DNS\Parameters
  • If not already present, create a new DWORD value named SocketPoolSize
  • Set a decimal value between 0 and 10000
  • Restart the DNS Server service: net stop dns && net start dns

Źródło: https://serverfault.com/questions/558104/dns-exe-allocates-5000-ports-immediately

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Zły format daty korespondencja seryjna

Klucz Office 2013 - jak sprawdzić