Widok UDW na wydruku

Czasami jest potrzeba żeby wydrukować e-mail z widocznymi odbiorcami UDW.
Zasadniczo nie da się zrobić tego "ot tak" w Outlooku, ale mamy 2 rozwiązania:

  1. Stworzenie nowego szablonu: 
  2. Wysłanie maila z prośbą o potwierdzenie odczytu.
ad. 1)

 Open the message.
Open the Forms editor
Outlook 2003 and previous
Tools-> Forms-> Design This Form
Outlook 2007 and Outlook 2010
tab Developer-> Design This Form*
By default the Field Chooser will show directly. If not choose click the Field Chooser button in the Ribbon/Toolbar or choose Form-> Field Chooser
In the Field Chooser click on "Frequently-used fields" to expand the drop down list and select "Address fields"
Drag & drop the Bcc field from the Field Chooser under the "Cc:" field in the message
Now right click on the address line of the Bcc field and choose Properties
In the new dialog select the Validation tab and enable the option "Include this field for Printing and Save As"
Press OK to save the changes and close the dialog
Now save and close the message and print it

*The Developer tab is hidden by default. To make the Developer tab visible in Outlook 2007, click the Office orb in the top left corner and choose Editor Options…. In the Popular section select the option "Show Developer tab in the Ribbon." To make it visible in Outlook 2010, click File-> Options-> section Customize Ribbon-> select Developer in the tab list on the right.

Szablon: http://www.outlook.pl/outlook-opublikowac-formularz/269/
1. W menu Outlook'a wybrać Narzędzia | Formularze | Wybierz formularz.
2. W polu Szukaj w wybierz Szablony użytkownika w systemie plików.
3. Kliknij Przeglądaj i wskaż folder na dysku, w którym znajduje się plik OFT, kliknij OK.
4. Zaznacz formularz na liście i kliknij Otwórz. Wyświetlone zostanie okno formularza.
5. W menu formularza wybierz Narzędzia | Formularze | Opublikuj formularz jako.

W Outlook 2007 ta opcja dostępna jest na zakładce Deweloper, przycisk rozwijany Publikuj. Domyślnie zakładka ta nie jest widoczna. Aby ją włączyć, należy w menu Outlook'a wybrać Narzędzia | Opcje | Format poczty | Opcje edytora i zaznaczyć opcję Pokaż kartę Deweloper na Wstążce.
6. W polu Szukaj w wybierz Biblioteka formularzy osobistych (zobacz rysunek).
7. W polu Nazwa wyświetlana wpisz nazwę formularza. Każdy użytkownik musi tu wpisać taką samą nazwę formularza, jaka została użyta przy jego tworzeniu. Warto aby odpowiednio nazwać plik OFT tak, żeby każdy użytkownik mógł tu wpisać jego nazwę.
8. Kliknij Publikuj.

Ad.2

"Jeżeli wysyłasz e-mail z żądaniem potwierdzenia odczytu, po jego nadejściu i przetworzeniu (otwieramy potwierdzenie, a następnie zamykamy je), w wysłanym uprzednio liście pojawia się zakładka 'Śledzenie'. Zaglądamy tam. U mnie, jeżeli co najmniej jedna osoba potwierdziła otrzymanie, na wydruku pojawiają się wszystkie adresy z pola UDW."

Żródła:

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Zły format daty korespondencja seryjna

Klucz Office 2013 - jak sprawdzić