Kopia skrzynek Exchange do plików PST – BadItemLimit

Podczas kopiowania skrzynek Exchange 2010 do plików PST czasem proces kopiowania się zatrzymuje dla danej skrzynki ponieważ jest za dużo błędów (BadItemLimit).
W poleceniu konsoli (albo w skrypcie) trzeba wpisać tak:
New-MoveRequest -Identity 'Administrator' -BadItemLimit 100 -AcceptLargeDataLoss.
Źródło: http://www.petri.co.il/baditemlimit-override-exchange-2010.htm

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee681664%28v=exchg.141%29.aspx

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Zły format daty korespondencja seryjna

Klucz Office 2013 - jak sprawdzić