Dostęp admina do skrzynek userów przez OWA

Żeby admin mógł zaglądać do skrzynek userów przez OWA (Otwórz inna skrzynkę pocztową) musi mieć uprawnienia, które można nadać pojedynczo poniższym poleceniem w shellu (MES):
Add-MailboxPermission <user's mailbox> -User <admin's login> -AccessRights FullAccess -InheritanceType All
Źródło: http://help.outlook.com/pl-pl/140/gg709759.aspx

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Zły format daty korespondencja seryjna

Klucz Office 2013 - jak sprawdzić