Excel – zły format daty

Po reinstalce w miejscu XP-eka pojawił się problem z datami w Excelu - był format krótki: rr-mm-dd. Żeby to zmienić trzeba w opcjach regionalnych zmienić format na rrrr-mm-dd. Jak? opis poniżej:

Daty wprowadzane w skoroszycie są domyślnie formatowane tak, aby rok był wyświetlany w postaci dwucyfrowej. Zmiana domyślnego formatu daty na inny za pomocą tej procedury spowoduje, że daty wprowadzone wcześniej w skoroszycie zmienią format na nowy, jeśli nie zostały sformatowane za pomocą okna dialogowego Formatowanie komórek (na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba należy kliknąć przycisk Uruchom okno dialogowe).
 1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W systemie Windows Vista kliknij pozycję Zegar, język i region.
  • W systemie Windows XP kliknij pozycję Data, godzina, język i opcje regionalne.
 3. Kliknij przycisk Opcje regionalne i językowe.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W systemie Windows Vista w oknie dialogowym Opcje regionalne i językowe kliknij kartę Formaty.
  • W systemie Windows XP w oknie dialogowym Opcje regionalne i językowe kliknij kartę Opcje regionalne.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W systemie Windows Vista kliknij przycisk Dostosuj ten format.
  • W systemie Windows XP kliknij przycisk Dostosuj.
 6. Kliknij kartę Data.
 7. Na liście Styl daty krótkiej kliknij format, w którym do wyświetlenia roku używane są cztery cyfry ("rrrr").

Źródło: http://office.microsoft.com/pl-pl/excel-help/zmienianie-systemu-lub-formatu-daty-albo-interpretacji-dat-z-rokiem-dwucyfrowym-HP010054141.aspx#BMchange_the_default_date_format_to_dis

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Zły format daty korespondencja seryjna

Klucz Office 2013 - jak sprawdzić