Podczas otwierania pliku z lokalizacji sieciowej program pakietu Office działa wolno lub przestaje odpowiadać (zawiesza się)

Jeśli otwieranie pliku z zasobu sieciowego (np. plik Excela) trwa bardzo długo to zapewne jest to problem opisany poniżej:
tu jest rozwiązanie - trzeba zrobić wpis do rejestru: http://support.microsoft.com/kb/833041/pl?wa=wsignin1.0
W tym celu wykonaj następujące czynności:


 1. Zamknij programy pakietu Office.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Odszukaj i zaznacz kliknięciem następujący klucz rejestru:

  Office 2003

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Open Find

  Office 2007

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\Open Find
 5. Po zaznaczeniu klucza określonego w kroku 4 wskaż polecenie Nowy w menu Edycja, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 6. Wpisz nazwę EnableShellDataCaching, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość EnableShellDataCaching, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 8. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK. Uwaga Podanie w polu Dane wartości liczby innej niż zero spowoduje włączenie buforowania. Podanie liczby zero lub pozostawienie pola pustego (ustawienie domyślne) spowoduje wyłączenie buforowania.
 9. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zakończyć pracę Edytora rejestru.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Zły format daty korespondencja seryjna

Klucz Office 2013 - jak sprawdzić